Opret Autoresponder
     

Med en "Autoresponder" giver du svar tilbage til alle der sender dig et brev. Ønskes Autoresponderen nedtaget, udfyldes med et blankt returbesked felt, så frakobles den automatisk. Autoresponder systemet opdateres hvert hele kvarter.

Det er ikke alle tegn som er gyldige i en returbesked. Kun tegnene

A-Z, a-z, 1234567890 æøåÆØÅ -+;!:-)(}[]{&%$#.\@


er gyldige tegn, andre tegn vil automatisk blive frasorteret. Autoresponder kræver at man abonnerer på denne service.

Man fjerner autoresponder ved at udfylde med en tom besked, derefter fjerner systemet automatisk autoresponder.

     
Returbesked

Loginnavn: @mailme.dk
Password:WebMail